Meniny má:
 
.: Slovenská republika :. .: Česká republika :. .: Ostatné zahraničie :. .: Cyklovýlety :.


Posledná aktualizácia:


Upozornenie:


.: Cestovné výhody - Dvojstranné dohody železníc :.

Okrem zamestnaneckých cestovných výhod, ktoré umožňuje združenie FIP ako aj združenie OSŽD je možné cestovať aj na voľné lístky železníc, ktoré majú so Železnicami slovenskej republiky (ŽSR) podpísané dvojstranné dohody ohľadne zamestnaneckých cestovných výhod.

Zamestnanecké cestovné výhody (voľné lístky) platné na základe dvojstranných dohôd železníc sa poskytujú zamestnancom železníc, vybraným zamestnancom MDPT SR ako aj ich rodinným príslušníkom vo forme voľného lístka príslušnej železnice, a to na individuálne alebo skupinové cesty.

Na základe dvojstrannej dohody železníc je možné v roku 2011 cestovať v rámci týchto železníc:

 • Sýria - CFS
 • Tunisko - SNCFT
 • Turecko - TCDD

Pre cestovanie na voľné lístky na základe dvojstranných dohôd platia nasledovné pravidlá:

 • Počas jedného kalendárneho roka je možné požiadať len o jeden voľný cestovný lístok v rámci príslušnej železnice.
 • Voľný cestovný lístok má platnosť od dňa vydania:
  • Tunisko - 3 mesiace
  • Sýria, Turecko - 6 mesiacov
 • Voľný cestovný lístok v rámci Sýrie a Turecka sa môže použiť na cestovanie v čase platnosti len na triatiach v ňom vyznačených. Použitie inej trasy môže viesť k neuznaniu cestovného lístka kotrolnými orgánmi príslušnej železnice a k postihu ako cestujúceho bez cestovného lístka.
 • Cestovanie na voľný cestovný lístok v rámci Tuniska funguje na príncípe cestovania na lístky združenia FIP, t.j. cestujúci nemusí cestovať iba na vopred vypísanej trase ako je tomu v prípade Sýrie a Turecka.
 • Rezervačné poplatky, príplatky za lôžko a ležadlo sa platia v plnej výške.
 • Presun do vozňa vyššej triedy, ako je uvedený na voľnom lístku je dovolený po zaplatení príslušného poplatku.
 • Poskytovanie voľných cestovných lístkov na základe dvojstrannej dohody železníc je limitované počtom pridelených voľných lístkov od príslušnej železnice.

Poplatky za voľné lístky na základe obojstranných dohôd:

Pri žiadaní voľného lístka na základe dvojstrannej dohody železníc:
- za každú železnicu a osobu ................................................................. 0,99 €
(poplatok za obal ako je to u lístkov FIP sa nevyberá)

Krátky postup ako vybaviť voľný lístok na základe dvojstrannej dohody železníc:

V hlavnej pokladni prípadne vo vybraných pokladniach iKVC si zakúpite Žiadanku o vydanie voľného (zľavneného) lístka na tratiach zahraničných železníc a spisné v príslušnej výške podľa počtu požadovaných krajín. Cena žiadanky je stanovená na 0,08 € a cena jedného spisného je stanovená na 0,99 € za každú železnicu a osobu.

Žiadanka o vydanie voľného (zľavneného) lístka na tratiach zahr. železníc


Od 1. januára 2009 sa úhrada za vyhotovenie a vydanie zahraničných cestovných dokladov (spisné) realizuje výhradne cestou elektronických zariadení na výdaj cestovných dokladov v iKVC (Inovované Komplexné vybavenie cestujúcich). V praxi to znamená, že si spisné kupujete ako bežný cestujúci v pokladniach iKVC, pričom samotné spisné vyzerá ako bežný cestovný lístok s tým rozdielom, že je na ňom uvedený popis "POPLATOK OK 10 - SPISNÉ".

Spisné


Doklad o úhrade spisného (samotný lístok spisné - POPLATOK OK 10 - SPISNÉ) je súčasťou Žiadanky o vydanie voľného (zľavneného) lístka na tratiach zahraničných železníc. Zamestnanec (žiadateľ) ho prilepí do pravého horného rohu na prednej strane žiadanky, tak aby neprekryl údaje o žiadateľovi. Z doterajšej praxe vzhľadom na technické obmedzenia Výdajné stredisko FIP upozorňuje žiadateľov, aby žiadanky predkladali v súlade s uvedenými pokynmi naraz s maximálne dvomi dokladmi o úhrade spisného (a to vrátane poplatku za osobné vybavenie - viď zrýchlený proces).

Pri žiadosti na voľné lístky do Sýrie resp. Turecka si musíte vypísať celú trasu, po ktorej budete cestovať na území príslušnej železnice vrátane spiatočnej cesty, ktorá nemusí byť totožná s cestou tam. Ako východzí bod trasy sa uvádza prvý prechodový bod na strane príslušnej železnice napr. Maydan Ikbis - Aleppo - Homs - Damaskus - Homs - Aleppo - Maydan Ikbis. Použitie inej trasy môže viesť k neuznaniu cestovného lístka kotrolnými orgánmi príslušnej železnice a k postihu ako cestujúceho bez cestovného lístka.

Pri žiadosti na voľné lístky do Tuniska sa postupuje ako pri žiadosti o voľné lístky združenia FIP, tj. príslušná trasa sa nevypisuje ale uvádza sa iba skratka spoločnosti, čo je v prípade Tuniska - SNCFT (vzor vyplnenej žiadanky na voľné lístky FIP si môžete pozrieť kliknutím na tento odkaz).

Vyplnenú žiadanku odovzdáte na Vašom personálnom oddelení Vašej výkonnej jednotky, resp. zamestnancovi na to poverenému. Bežná lehota na vybavenie voľného lístka do Tuniska sú cca 3 týždne. Pri zrýchlenom procese (100% príplatok) sa dá voľný lístok do Tuniska vybaviť aj za 1 deň. Voľné lístky do Sýrie a Turecka sú vydávané a zasielané priamo z príslušných železničných správ Sýrie resp. Turecka, takže tu nie je možné vykonať zrýchlený proces výdaja lístka.

Pozor na zneužitie! Sprievodca vo vlaku môže od Vás žiadať okrem voľného lístka príslušnej železnice i doklad totožnosti (pas, obč. preukaz). Pri falšovaní voľného lístka príslušnej železnice, resp. pri jeho neoprávnenom použití zaplatíte v danej krajine cestovné v plnej výške a čaká Vás odobratie všetkých cestovných výhod pre Vás i celú Vašu rodinu.

 
   Autor: Ing. Kristián Václav, vaclav.kristian@gmail.com
© www.fipky.eu5.org - Všetky práva vyhradené!   
Free Web Hosting