Meniny má:
 
.: Slovenská republika :. .: Česká republika :. .: Ostatné zahraničie :. .: Cyklovýlety :.


Posledná aktualizácia:


Upozornenie:


.: Aktuality :.

Správa pridaná dňa: 07.09.2016

Zmeny v cestovaní vo vybraných vlakoch ČD, a.s. od 01.03.2016

Vo vlakoch, ktoré prevádzkuje spoločnosť České dráhy (ČD) a.s. mimo záväzku verejnej služby, tzv. komerčné vlaky, je povinné mať od 01.03.2016 zakúpenú buď miestenku alebo bezplatný evidenčný lístok kategórie "železničný preukaz" na konkrétny traťový úsek na ktorom budete cestovať. Bezplatný evidenčný lístok bude možné získať napr. prostredníctvom internetového eShopu - www.cd.cz/eshop. Evidenčný lístok bude možné zakúpiť aj priamo vo vlaku u sprievodcu za príplatok 20 Kč.

Režijný preukaz je možné využiť aj vo vlaku SuperCity 240/241 Pendolino Košičan. Vlak jazdí každý deň na trati Praha - Žilina - Košice a späť. Pri medzinárodnej preprave sa však vyžaduje povinný príplatok s rezerváciou vo výške 8 eur.

Režijný preukaz je možné využiť aj k preprave na visutej lanovke Liberec - Ještěd a späť, avšak po novom sa vyžaduje povinná miestenka vo výške 35 Kč.

Zoznam "komerčných" vlakov ČD v roku 2016
Postup ako si zakúpiť evidenčný lístok na eShope ČD

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Správa pridaná dňa: 07.09.2016

Noví členovia združenia FIP

Od 01.01.2016 boli do združenia FIP prijaté spoločnosti: Koleje Wielkopolskie Sp.z o.o. (KW) a THI Factory SA (THI). Spoločnosť THI Factory SA je novým samostatným dopravcom prevádzkujúcim vlaky s globálnou cenou „Thalys“. U týchto 2 železničných spoločností sa nevydávajú samostatné kupóny FIP, avšak bude možné uplatniť si na základe predloženého Medzinárodného preukazu (MP) na zľavu cestovného pre zamestnancov železníc zľavu cestovného vo výške 50 % z tarifnej ceny cestovného.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Správa pridaná dňa: 07.09.2016

Aktualizovaný zoznam "zakázaných" vlakov na DB - Leto 2015/2016

Už tradične k novému GVD vydalo Deutsche Bahn (DB) zoznam "zakázaných" vlakov (tzv. Sperrliste), v ktorých sa v stanovený deň neuznáva lístok FIP a cestujúci je povinný pri použití tohto vlaku zaplatiť plnú výšku cestovného. Jedná sa o najviac vyťažené vlaky v najviac vyťažených dňoch. Predmetný zoznam "zakázaných" vlakov je platný od 12.06.2016 do 10.12.2016. Výrazne odporúčam pri cestovaní na FIP tieto vlaky v stanovených dňoch nepoužívať.

Sperrliste - Zoznam "zakázaných" vlakov DB (Platný od 12.06.2016 do 10.12.2016)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Správa pridaná dňa: 26.06.2014

Aktualizovaný zoznam "zakázaných" vlakov na DB - Leto 2013/2014

Už tradične k novému GVD vydalo Deutsche Bahn (DB) zoznam "zakázaných" vlakov (tzv. Sperrliste), v ktorých sa v stanovený deň neuznáva lístok FIP a cestujúci je povinný pri použití tohto vlaku zaplatiť plnú výšku cestovného. Jedná sa o najviac vyťažené vlaky v najviac vyťažených dňoch. Predmetný zoznam "zakázaných" vlakov je platný od 15.06.2014 do 13.12.2014. Výrazne odporúčam pri cestovaní na FIP tieto vlaky v stanovených dňoch nepoužívať.

Sperrliste - Zoznam "zakázaných" vlakov DB (Platný od 15.06.2014 do 13.12.2014)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Správa pridaná dňa: 26.06.2014

Zavedenie mimoriadnych doplatkov v sezónnych vlakoch do Rumunska a Bulharska

Od roku 2014 sa v medzinárodných sezónnych vlakoch č. 1470/1471 (Budapest-Burgas) a č. 1480/1481 (Budapest-Varna) vyžadujú dodatočné mimoriadne doplatky na voľné lístky FIP, a to v závislosti za precestovaný úsek:

  • Precestovaný úsek v rámci rumunských železníc CFR = dodatočný poplatok v cene 5,00 EUR na osobu pri jednosmernej ceste,
  • Precestovaný úsek v rámci bulharských železníc BDŽ z prechodovej stanice Ruse (alebo z inej stanice na ceste) do Burgasu = dodatočný poplatok v cene 20,00 EUR na osobu pri jednosmernej ceste v 1. vozňovej triede a v cene 15,00 EUR na osobu pri jednosmernej ceste v 2. vozňovej triede,
  • Precestovaný úsek v rámci bulharských železníc BDŽ z prechodovej stanice Ruse (alebo z inej stanice na ceste) do Varny = dodatočný poplatok v cene 15,00 EUR na osobu pri jednosmernej ceste v 1. vozňovej triede a v cene 10,00 EUR na osobu pri jednosmernej ceste v 2. vozňovej triede.

Uvedené poplatky si musí cestujúci s kupónovým cestovným lístkom FIP dokúpiť k miestenke, k rezervačnému dokladu za ležadlo alebo lôžko.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Správa pridaná dňa: 10.02.2014

Výrazné zlepšenie podmienok pre cestovanie na režijný preukaz v Českej republike v roku 2014

Dňa 21.11.2013 bol podpísaný Dodatok č. 13 k Zmluve o vzájomnom uznávaní cestovných výhod medzi Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. (ZSSK) a Českými dráhami, a.s. (ČD), ktorým je platnosť Zmluvy, a teda aj uznávaniu slovenských režiniek v Českej republike, predĺžená do 31.12.2014.

Na základe tohto dodatku je možné od 01.01.2014 na režijný preukaz bezplatne použiť všetky vlaky osobnej dopravy ČD príslušnej vozňovej triedy (vrátane kategórií Os, R, Sp, Ex, IC, EC), ako aj bezplatne použiť visutú lanovú dráhu Liberec - Horní Hanychov - Ještěd a späť. Taktiež je možné po zakúpení povinnej miestenky pre príslušnú vozňovú triedu použiť vlaky kategórie SuperCity (SC).

Režijné preukazy ZSSK však neoprávňujú držiteľov k bezplatnému vydaniu miestenky, miestenky SC, lôžkového alebo ležadlového lístka, ďalej k bezplatnej preprave batožín a príručných batožín alebo pri využití služby úschovy počas prepravy na ČD, ďalej k bezplatnému použitiu autobusových spojov ČD Bus a Airport Express ako aj k preprave vozňových zásielok.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Správa pridaná dňa: 10.02.2014

Informácia pre držiteľov zahraničných cestovných výhod FIP - Holandsko

Od začiatku roka 2014 je možný vstup a výstup zo železničných staníc holandskej železničnej spoločnosti NS iba cez závoru. K prechodu musia holandskí cestujúci použiť čipovú kartu, zahraniční cestujúci použijú čiarový kód. Železničná spoločnosť NS poskytne všetkým členom združenia FIP tzv. prechodové preukazy, ktoré budú obsahovať čiarový kód a informácie pre cestujúcich.

Vzhľadom k tomu, že tieto prechodové preukazy Výdajňa FIP v súčasnej dobe ešte nemá k dispozícii, je odporúčané všetkým držiteľom cestovných výhod FIP zvážiť cestovanie do Holandska z dôvodu možných komplikácií. Po dodaní týchto vyššie uvedených preukazov do Výdajne FIP, všetci držitelia cestovných výhod FIP budú bezodkladne informovaní o ďalšom postupe ich využitia pri cestovaní do Holandska.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Správa pridaná dňa: 10.02.2014

Aktualizovaný zoznam "zakázaných" vlakov na DB - Zima 2013/2014

Už tradične k novému GVD vydalo Deutsche Bahn (DB) zoznam "zakázaných" vlakov (tzv. Sperrliste), v ktorých sa v stanovený deň neuznáva lístok FIP a cestujúci je povinný pri použití tohto vlaku zaplatiť plnú výšku cestovného. Jedná sa o najviac vyťažené vlaky v najviac vyťažených dňoch. Predmetný zoznam "zakázaných" vlakov je platný od 15.12.2013 do 14.06.2014. Výrazne odporúčam pri cestovaní na FIP tieto vlaky v stanovených dňoch nepoužívať.

Sperrliste - Zoznam "zakázaných" vlakov DB (Platný od od 15.12.2013 do 14.06.2014)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Správa pridaná dňa: 10.02.2014

Cestovanie na FIP-ky od 01.01.2014

Od 01.01.2014 platia nové pravidlá pre cestovanie na FIP-ky. Jednotlivé spoločnosti, ktoré sú členmi FIP sú rozdelené do dvoch kategórií - do kategórie "A" a do kategórie "B".

Do kategórie "A" patria spoločnosti: ATOC, BDŽ, BLS, ČD, CFL, CFR, CIE, CP, DB AG, DSB, FS, Gysev, HŽ, MÁV, MZ-T, NIR, NS, NSB, ÖBB, OSE, PKP, RENFE, SBB-CFF, SNCB, SNCF, SP, SŽ, VR, ŽPCG, ŽRS, ŽS, ŽSR, BSB, SLL a StL. V tejto kategórii si jednotlivé spoločnosti umožňujú nárok minimálne na jeden voľný lístok pre zamestnanca v kalendárnom roku a minimálne jeden voľný lístok pre dôchodcu po odchode do dôchodku v priebehu 45 mesiacov, pokiaľ počas aktívnej služby mal nárok na voľný lístok. Dobrou správou je, že na základe vzájomných dvojstranných dohôd si môžu jednotlivé spoločnosti dohodnúť aj navýšenie minimálnej nárokovosti ako aj dohody o nárokovosti pre rodinných príslušníkov.

Do kategórie "B" patria spoločnosti: EIL, ŽFBH, Attica. V tejto kategórii si jednotlivé spoločnosti umožňujú cestovať na cestovný preukaz s 50%-nou zľavou pre zamestnanca, dôchodcu a ich rodinných príslušníkov.

Ako je to teda v praxi? Vďaka dvojstranným bilaterárnym dohodám zostáva nárokovosť pre zamestnancov, ich rodinných príslušníkov a dôchodcov v takom stave ako bola napríklad v roku 2013. Ešte lepšou správou je, že došlo dokonca k zlepšeniu nárokovosti - na spoločnosť ŽRS (časť Srbska a Bosny a Hercegoviny) má zamestnanec nárok na jeden voľný lístok ročne. Predtým bolo možné cestovať na tratiach ŽRS iba na cestovný lístok s 50 %-nou zľavou. K ďalším zmenám od 01.01.2014 patrí skutočnosť, že pri kontrole cestovných dokladov FIP musí držiteľ predložiť aj platný preukaz totožnosti s fotografiou t.j. platný doklad na prekročenie štátnej hranice ako aj skutočnosť, že na zahraničné cestovné výhody FIP nemajú nárok držitelia železničných preukazov s označením "T".

Nárokovosť na voľné lístky FIP - Roky 2014-2016

Táto nárokovosť platí po dobu troch kalendárnych rokov, t.j. do 31.12.2016. V ďalšom období (od 1.1.2017) sa budú dopravcovia opätovne prihlasovať do kategórie "A" alebo "B" v trojročných cykloch.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Správa pridaná dňa: 26.06.2013

Aktualizovaný zoznam "zakázaných" vlakov na DB - Leto 2012/2013

Už tradične k novému GVD vydalo Deutsche Bahn (DB) zoznam "zakázaných" vlakov (tzv. Sperrliste), v ktorých sa v stanovený deň neuznáva lístok FIP a cestujúci je povinný pri použití tohto vlaku zaplatiť plnú výšku cestovného. Jedná sa o najviac vyťažené vlaky v najviac vyťažených dňoch. Predmetný zoznam "zakázaných" vlakov je platný od 09.06.2013 do 14.12.2013. Výrazne odporúčam pri cestovaní na FIP tieto vlaky v stanovených dňoch nepoužívať.

Sperrliste - Zoznam "zakázaných" vlakov DB (Platný od 09.06.2013 do 14.12.2013)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Správa pridaná dňa: 31.12.2012

Obmedzenie cestovania vo vlakoch kategórie Ex a SC na slovenské režijné preukazy v Českej republike

Dňa 18. decembra 2012 bol podpísaný dodatok č. 12 ku Zmluve o vzájomnom uznávaní jazdných výhod medzi Českými dráhami, a.s. (ČD) a Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. (ZSSK) pre obdobie od 1.1. do 31.12.2013. Na základe uvedeného dodatku dochádza od 1.1.2013 k výraznej zmene použitia vlakov kategórie Expres (Ex) a SuperCity (SC) prevádzkovaných zo strany ČD na slovenské režijné preukazy, a to s uznávaním iba 50 % zľavy z riadneho tarifu. To znamená, že držitelia slovenských režijných preukazov si budú musieť riadne a vopred zakúpiť doplatok vo výške 50 % z ceny uvedeného v prepravnom tarife. Pri medzištátnych vlakoch kategórie Ex resp. SC jazdiacimi medzi SR a ČR platí bez doplatku slovenská režinka do prvej stanice na českej strane, na ktorej vlak zastavuje.

Zvyšné kategórie vlakov - Os, Sp, R, IC, EC - je možné na slovenské režijné preukazy použiť bez akéhokoľvek obmedzenia resp. povinného doplatku.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Správa pridaná dňa: 15.12.2012

Aktualizovaný zoznam "zakázaných" vlakov na DB - Zima 2012/2013

Už tradične k novému GVD vydalo Deutsche Bahn (DB) zoznam "zakázaných" vlakov (tzv. Sperrliste), v ktorých sa v stanovený deň neuznáva lístok FIP a cestujúci je povinný pri použití tohto vlaku zaplatiť plnú výšku cestovného. Jedná sa o najviac vyťažené vlaky v najviac vyťažených dňoch. Predmetný zoznam "zakázaných" vlakov je platný od 09.12.2012 do 08.06.2013. Výrazne odporúčam pri cestovaní na FIP tieto vlaky v stanovených dňoch nepoužívať.

Sperrliste - Zoznam "zakázaných" vlakov DB (Platný od 09.12.2012 do 08.06.2013)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Správa pridaná dňa: 27.04.2012

Kúpa povinného príplatku na vlaky kategórie EN a CNL na Slovensku

Pri kúpe povinného príplatku k voľnému lístku FIP na vybrané medzinárodné nočné vlaky kategórie EuroNight(EN) a CityNightLine (CNL) v pokladniciach KVC v Slovenskej republike Vám uznajú iba 50 %-nú zľavu z celého cestovného, preto je výhodnejšie kupovať tieto povinné príplatky/miestenky priamo v danej krajine - (Rakúsko, Nemecko, Holandsko, ...) prípadne v predajniach ČD Travel.

Typický príklad:

CNL 418 - München Hbf (22:47) - Amsterdam Centraal (09:49) - Cena povinného príplatku k voľnému lístku FIP cez ČD Travel alebo cez DB je 17,5 €. Pri kúpe toho istého dokladu cez KVC ZSSK je to minimálne 30 €.

Uvedená zmena ceny príplatkov zakúpených na Slovensku neplatí na všetky kategórie vlakov EN a CNL. Napríklad na EN 462 (Wien Meidling 23:56 - München Hbf 06:15) stojí povinný príplatok aj v pokladniciach KVC - 3 €.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Správa pridaná dňa: 15.12.2011

Výrazná zmena cestovného vo vlakoch ZSSK kategórie InterCity (IC)

Od 1. januára 2012 zavádza Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. (ZSSK) nový cenník cestovného pre vlaky ZSSK kategórie InterCity (IC) jazdiace medzi Bratislavou a Košicami. Nový cenník cestovného výrazne mení súčasné podmienky cestovania vo vlakoch kategórie IC pre držiteľov režijných preukazov ako aj pre zahraničných cestujúcich, ktorí sú držitelia voľného lístka FIP.

Cenník cestovného v IC vlakoch ZSSK platný od 1.1.2012

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Správa pridaná dňa: 15.12.2011

Aktualizovaný zoznam "zakázaných" vlakov na DB - Zima 2011/2012

Deutsche Bahn (DB) k novému GVD 2011/2012 vydalo zoznam "zakázaných" vlakov (tzv. Sperrliste), v ktorých sa v stanovený deň neuznáva lístok FIP a cestujúci je povinný pri použití tohto vlaku zaplatiť plnú výšku cestovného. Jedná sa o najviac vyťažené vlaky v najviac vyťažených dňoch. Predmetný zoznam "zakázaných" vlakov je platný od 11.12.2011 do 09.06.2012. Výrazne odporúčam pri cestovaní na FIP tieto vlaky v stanovených dňoch nepoužívať.

Sperrliste - Zoznam "zakázaných" vlakov DB (Platný od 11.12.2011 do 09.06.2012)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Správa pridaná dňa: 31.08.2011

Aktualizovaný zoznam "zakázaných" vlakov na DB - Jeseň/Zima 2011

Deutsche Bahn (DB) k poslednému štvrťroku 2011 vydalo zoznam "zakázaných" vlakov (tzv. Sperrliste), v ktorých sa v stanovený deň neuznáva lístok FIP a cestujúci je povinný pri použití tohto vlaku zaplatiť plnú výšku cestovného. Jedná sa o najviac vyťažené vlaky v najviac vyťažených dňoch. Predmetný zoznam "zakázaných" vlakov je platný od 29.08.2011 do 10.12.2011. Výrazne odporúčam pri cestovaní na FIP tieto vlaky v stanovených dňoch nepoužívať.

Sperrliste - Zoznam "zakázaných" vlakov DB (Platný od 29.08.2011 do 10.12.2011)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Správa pridaná dňa: 26.04.2011

Aktualizovaný zoznam "zakázaných" vlakov na DB - Leto 2011

Deutsche Bahn (DB) k letu 2011 vydalo zoznam "zakázaných" vlakov (tzv. Sperrliste), v ktorých sa v stanovený deň neuznáva lístok FIP a cestujúci je povinný pri použití tohto vlaku zaplatiť plnú výšku cestovného. Jedná sa o najviac vyťažené vlaky v najviac vyťažených dňoch. Predmetný zoznam "zakázaných" vlakov je platný od 18.04.2011 do 28.08.2011. Výrazne odporúčam pri cestovaní na FIP tieto vlaky v stanovených dňoch nepoužívať.

Sperrliste - Zoznam "zakázaných" vlakov DB (Platný od 18.04.2011 do 28.08.2011)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Správa pridaná dňa: 26.04.2011

Obmedzenie platnosti voľných lístkov FIP FS v regionálnych vlakoch v regiónoch Bolzano, Trento a Alto Adige/Südtirol

Od začiatku roku 2011 existujú vo vlakoch Trenitalia (prevádzkuje ich štátna spoločnosť FS) určité obmedzenia pre cestovanie na voľné lístky FIP FS v rámci regiónov Bolzano, Trento a Alto Adige/Südtirol (napr. trať Brennero - Bolzano), pričom v niektorých najmä regionálnych vlakoch jazdiacich v rámci uvedených regiónov sa voľné lístky FIP neuznávajú vôbec. Lístky FIP FS sa však uznávajú vo všetkých medzištátnych vlakoch kategórie EC, ktoré prechádzajú uvedenými regiónmi.

Z tohto dôvodu je potrebné si pri jazde uvedenými regiónmi overiť, či je možné pri Vašej konkrétnej ceste využiť cestovné výhody FIP.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Správa pridaná dňa: 17.02.2011

Zrušenie medzinárodných vlakových spojení do Grécka

Grécke železnice (TrainOSE) oznámili, že od 17.1.2011 končí akákoľvek medzinárodná železničná doprava cez pohraničné prechody do Grécka s tým, že toto opatrenie nemá (aspoň zatiaľ) žiadne časové obmedzenie.

Výrazné obmedzenia sa v Grécku týkajú aj vnútroštátnej prepravy.

Z toho dôvodu bude pre letnú sezónu 2011 bez náhrady zrušený vlak R 1144/1145 "Meridián" (Štúrovo – Thessaloniki). Taktiež budú zrušené aj priame vozne č. 363 až 366 na EC 345/R 1145 "Avala"/"Meridián" // R 1144/R 1470 "Meridián"/"Avala" premávajúce do/zo železničnej stanice Thessaloniki.

Použitý zdroj: www.cd.cz, www.zssk.sk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Správa pridaná dňa: 17.02.2011

Výluky na tratiach DeutscheBahn (DB) - 3.-5. apríl 2011

Vzhľadom na prebiehajúce stavebné práce na infraštruktúre DeutscheBahn (DB) budú v dňoch 3. až 5. apríla 2011 plánované výluky s viacerými obmedzeniami medzinárodných vlakov jazdiacich medzi Slovenskom a Nemeckom.

Konkrétne obmedzenia vlakov si môžete prečítať kliknutím na nasledovný odkaz: www.zssk.sk/sk/aktuality/vyluka-na-nemeckych-zelezniciach2.

Použitý zdroj: www.zssk.sk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Správa pridaná dňa: 21.12.2010

Nárokovosť na voľné lístky FIP - Platná od 1.1.2011

Ročnú nárokovsť na voľné lístky FIP platnú od 1.1.2011 si môžete pozrieť kliknutím na nasledovný odkaz:

Nárokovosť na voľné lístky FIP (Platná od 1.1.2011)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Správa pridaná dňa: 10.12.2010

Aktualizovaný zoznam "zakázaných" vlakov na DB

Deutsche Bahn (DB) k novému GVD 2010/11 vydalo zoznam "zakázaných" vlakov (tzv. Sperrliste), v ktorých sa v stanovený deň neuznáva lístok FIP a cestujúci je povinný pri použití tohto vlaku zaplatiť plnú výšku cestovného. Jedná sa o najviac vyťažené vlaky v najviac vyťažených dňoch. Predmetný zoznam "zakázaných" vlakov je platný od 12.12.2010 do 17.04.2011. Výrazne odporúčam pri cestovaní na FIP tieto vlaky v stanovených dňoch nepoužívať.

Sperrliste - Zoznam "zakázaných" vlakov DB (Platný od 12.12.2010 do 17.04.2011)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Správa pridaná dňa: 10.12.2010

Od GVD 2010/11 "Slovenská strela" opäť ako SuperCity a opäť za príplatok 7 €

Od GVD 2010/11 budú jazdiť vlaky č.278 a č.279 "Slovenská strela" (Bratislava hl.st. - Praha hl.n. a späť) opäť ako vlaky kategórie SuperCity (SC), t.j. elektrické jednotky Pendolino. Pre režinkárov opäť zlá správa: Pri použití vlakov "Slovenská strela" na režijné preukazy sa na celom úseku trasy vlaku bez akýchkoľvek obmedzení vyžaduje povinný príplatok vo výške 7 €. To znamená, že už neexistujú žiadne výnimky ako počas GVD 2008/09 keď sa vo vlaku SC "Slovenská strela" nevyžadoval žiadny príplatok v úseku Břeclav - Bratislava hl.st.

Žiaľ opäť sa to dotklo strategických vlakov do ČR - prvý ranný spoj z Bratislavy do ČR a posledný rozumný spoj z ČR do Bratislavy. Ak by bol povinný príplatok do 3 € ešte beriem, ale 7 € sa mi zdá za to staré a nie veľmi pohodlné Pendolino priveľa ...Opäť skvelý príklad ako sa snaží ČD a ZSSK postupne odradiť režinkárov, aby cestovali vlakmi vyššieho štandardu ...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Správa pridaná dňa: 10.12.2010

Nový grafikon vlakovej dopravy - GVD 2010/11

Od 12.12.2010 vstupuje vo väčšine železničných spoločností do platnosti nový grafikon vlakovej dopravy. (GVD 2010/11) Z tohto titulu môže dôjsť oproti minulému GVD k viacerým výrazným zmenám vlakových spojení vo vnútroštátnej ako aj medzinárodnej doprave. Výrazne odporúčam všetkým ktorí budú cestovať od 12.12.2010, aby ste si ešte pred Vašou cestou skontrolovali všetky Vaše vlakové spojenia ...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Správa pridaná dňa: 10.12.2010

Zmena označenia železničných spoločností Čiernej Hory a Macedónska

Od 01.01.2011 menia názov Železnice Čiernej Hory z pôvodného názvu: ŽCG na nový názov: ŽPCG. Taktiež dochádza k zmene názvu macedónskych železníc z pôvodného názvu: CFARYM na nový názov: RFYROM. Lístky FIP so starým označením uvedených železníc platia do 31.03.2011.

 
   Autor: Ing. Kristián Václav, vaclav.kristian@gmail.com
© www.fipky.eu5.org - Všetky práva vyhradené!   
Free Web Hosting